wrapper

Aktuális

T Á J É K O Z T A T Ó
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint kiállítandó hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos jogszabályváltozásokról

Magyarország Kormánya az 584/2022. Korm. rendelettel módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7/A. § (1) bekezdését, mely módosítás a kedvezményezetti kör kibővítését célozza.

A 2023. január 10-én hatályba lépő
változások értelmében egyrészt, „ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.”

Mindez azt jelenti, hogy a kedvezményezetti körbe beletartoznak azok az ingatlanok is, amelyek esetében:

  1. egy helyrajzi számon két lakóépület áll, melyekben külön-külön több, de legfeljebb négy lakás található és a két épület lakásait egy közös gázkazán látja el fűtéssel,
  2. egy helyrajzi számon két lakóépület áll, melyekben külön-külön több, de legfeljebb négy lakás található és a két épület lakásait épületenként egy közös gázkazán látja el fűtéssel,
  3. két szomszédos, külön helyrajzi számon lévő ingatlanon (telken) áll két lakóépület (tipikusan ikerház), legfeljebb négy lakással és a két épület lakásait egy közös gázkazán látja el fűtéssel,
  4. egy önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás található.

A változások másik körét a Rendelet új (1a) pontja tartalmazza, mely szerint „az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni
a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
b) a lakások műszaki megosztására
vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.”

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. § (1)-(4) bekezdései alapján a lakás rendeltetési egységnek az alábbi feltételeknek külön-külön meg kell felelniük:

(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Az OTÉK 1. sz. melléklet 95. pontja meghatározza, hogy önálló rendeltetési egységnek az a meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport minősül, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A fentiek azt jelentik, hogy amennyiben a lakások az OTÉK 105. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírásokat teljesítik, úgy nem szükséges, hogy az egyes lakások (önálló rendeltetési egységek) – akár a szabadból vagy közös közlekedőből nyíló – külön bejárattal rendelkezzenek, továbbá azok átjárhatók, illetve közös légterűek is lehetnek.

Lényeges még, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben a gázmérőóra, illetve gázmérőórák (főmérők) azonosítószámát is fel kell tüntetni.

Egyebekben a korábban kiadott tájékoztatásban foglaltak továbbra is irányadók a hatósági bizonyítvánnyal, valamint a kérelem benyújtásával és az eljárás menetével kapcsolatban.

Kapcsolódó tájékoztatás: https://zsambek.hu/varoshaza/hivatal/hirdetmenyek/item/1995-tajekoztato-hatosagi-bizonyitvany-kiallitasa-iranti-kerelem-benyujtasarol

Tajekoztato_hatosagi_bizonyitvany_kiallitasaval_kapcsolatos_jogszabalyi_valtozasokrol.docx (jelen cikk tartalma) Kerelem_hatosagi_bizonyitvany_kiallitasara_lakas_rendeltetesi_egyseg_2023_januar_10_utan.docx Adatkezelesi_tajekoztato_hatosagi_bizonyitvany_lakas_rendeltetesi_egyseg.pdf

Fotó: portfolio.hu

Utoljára frissítve: csütörtök, 12 január 2023

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria