wrapper

Aktuális

T Á J É K O Z T A T Ó
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint kiállítandó hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásáról

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet kizárólag a lakossági fogyasztó – illetve meghatalmazottja – jogosult benyújtani.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 47. pontja értelmében lakossági fogyasztó „az a felhasználó, aki saját háztartása… fogyasztása céljára vásárol földgázt, földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján”, vagyis az a személy, akinek a nevén a földgáz mérőóra van. Amennyiben nem a lakossági fogyasztó nyújtja be a kérelmet, úgy ahhoz meghatalmazást is szükséges csatolni.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal honlapjáról letölthető kérelem formanyomtatványon (annak kitöltését és aláírását követően) is be lehet benyújtani, az alábbiak szerint:

- személyesen, a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán történő leadással,
- postai úton, Zsámbék Város Jegyzőjének vagy Zsámbéki Polgármesteri Hivatalnak címezve, a 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. sz. alatti postacímre történő megküldéssel, valamint
- ügyfélkapun keresztül (KRID azonosító: 200199931) történő beküldéssel.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete értelmében a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

Tájékoztatjuk a T. Kérelmezőket, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. § (1)-(4) bekezdései alapján a lakás rendeltetési egységnek az alábbi feltételeknek külön-külön meg kell felelniük:

(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását
tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a hatósági bizonyítványban 2-4 lakás rendeltetési egység igazolható, ezektől eltérő esetben a hatósági bizonyítvány kiállítását meg kell tagadni.

A kérelem beérkezését követően a Polgármesteri Hivatal helyszíni szemlét folytat le az ingatlanban, melyről jegyzőkönyv készül. A hatósági bizonyítvány kiadására ezt követően, a Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése értelmében, legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8. napon kerül sor.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

Felhívjuk a T. Kérelmezők figyelmét arra, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes földgáz többletmennyiség igénybevétele céljából, az arra irányuló, egyetemes szolgáltató előtti eljárásban használható fel.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Kérelmezőket, hogy amennyiben az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal,
ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha a megkeresés alapján az eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti szervhez (illetékes építésügyi hatóság) fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A felügyeleti szerv a megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.

Amennyiben
az eljáró hatóság vagy a felügyeleti szerv ellenőrzése alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.


Tajekoztato_hatosagi_bizonyitvany_kiallitasa_iranti_kerelem_benyujtasarol.docx (jelen cikk tartalma) Kérelem – Hatósági Bizonyítvány (Lakás Rendeltetési Egység) Adatkezelési Tájékoztató – Hatósági Bizonyítvány (Lakás Rendeltetési Egység)

Fotó: portfolio.hu

Utoljára frissítve: szerda, 14 szeptember 2022

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria