wrapper

Aktuális

Boldog Gertrúd Központ
2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 22.
Tel./Fax: 06-23-332-128; 06-23-332-136
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
premontreinoverek.hu/szocialiskozpont
facebook.com/szocialisotthon

Bárándiné Jánossy Enikő
intézményvezető

Legfontosabb alapelveink, amelyeket szem előtt tartunk tevékenységünk során:

 • Önkéntesség
 • Egyenlő elbírálás
 • Titoktartás
 • Emberi méltóság megőrzése
 • Jogszabály szerinti eljárás
 • Empátia
 • Tolerancia
 • Ítéletmentesség

Szolgáltatásaink:

 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Idősek nappali ellátása
 • Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Alternatív napközbeni ellátás
 • Premontrei Nyitottház Tanoda
 • Idősek otthona

Az intézmény fenntartója:

Premontrei Női Kanonokrend
2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
www.premontreinoverek.hu

„Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, akinek nem volt segítsége”/Jób könyve 29,12/

Az intézmény fenntartója 2006. 04. 11-től a Premontrei Női Kanonokrend, amely a Zsámbék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés értelmében személyes gondoskodást nyújtó, szociális alap- és szakosított, integrált intézményt hozott létre. Intézményünk szervezeti felépítését tekintve több egységből tevődik össze.

Rövid tájékoztatónkkal ismertetjük, hogy kiknek, milyen szolgáltatásokkal tudunk segíteni, ha az élet előrehaladtával, krónikus betegségek okozta állapotromlással a mindennapi élet, az önellátás megnehezül.


Zsámbék Budapesttől nyugatra 35 km-re a Zsámbéki-medence északnyugati szélén fekszik. Az intézmény közeléből könnyen megközelíthető a városközpont, a buszmegálló, a templom, a posta, az üzletek és a rendelőintézet. A főépület 2100 m2, 4 szintes, akadálymentesített. Közösségi terei tágasak. A kápolnában heti rendszerességgel szentmisét tartunk. Az épületben korszerűen felszerelt konyha, mosoda működik. A lakószobák (2, 3, 4 ágyasak) bútorzata kialakított és lehetőséget biztosítunk, hogy megszokott tárgyaikat, képeiket elhelyezhessék. Az épületben ingyenesen elérhető a WiFi kapcsolat, a lakószobák rendelkeznek telefon és TV csatlakozással, nővérhívóval, igény szerint hűtővel.
A melléképületben található a Család– és Gyermekjóléti Szolgálatunk, amely külön bejárattal rendelkezik és akadálymentes.

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult zsámbéki lakosoknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Szükség szerint több formában is lehetséges, elvitellel, házhoz szállítással és helyben fogyasztással. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Házi segítségnyújtás

Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását helyezi előtérbe, amely az ellátott saját lakásán, lakókörnyezetében történik. Házi gondozóink segítségnyújtása az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségletei mentén szerveződik, folyamatosságával biztonságérzetet nyújt, így időseinknek nem kell elköltözniük saját, megszokott környezetükből. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Idősek nappali ellátása

közkedveltebb nevén Klub. Célunk a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllétek megszüntetése és a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése. A klubélet 8.00-16.00 óráig tart.
Klubosainknak igény szerint, akár háromszori étkezést is tudunk biztosítani, emellett programokat, foglalkozásokat is szervezünk részükre. A zsámbéki idősek szállítása egész héten kisbusszal történik. A környező településekről (Perbál, Tök, Felsőörspuszta, Mány, Alsóörspuszta) érkezőknek önerőből kell megoldaniuk a szállítást. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Család– és Gyermekjóléti Szolgálatunk

az életvezetési, szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került egyéneknek, családoknak nyújt segítséget. A szolgálat célja a családok életvezetési képességeinek megőrzése, a krízishelyzet megszűntetése és preventív ellátások biztosítása. A 18 év alatti gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésüknek elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése, illetve az esetlegesen kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Fontos feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.
A Szolgálat igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, szerda:                    12.00-16.00
Kedd, csütörtök, péntek:    8.00-12.00
Telefon: 06-23-342-232

Az alternatív napközbeni ellátásban és a Premontrei Nyitottház Tanodában a gyermekek étkeztetése és iskola utáni ellátása munkánk alappillére. Itt a tanulóórák, a fejlesztő foglalkozások döntően többségben vannak, de természetesen helyet kapnak a szabadidős programok, ünnepek megtartása, táboroztatás, sok játék, sport stb. tehát mind olyan tevékenységek, amelyek a gyermekek optimális életviteléhez, szocializációjához szükségesek. Jól működő jelzőrendszerrel rendelkezünk, mely a városunkban előforduló problémák feltérképezésében nagy segítséget jelent munkánk során.

Szakosított szociális ellátásunk az Idősek Otthona. Ellátási területe országos, az elhelyezésnél előnyt élveznek a zsámbéki lakosok. A teljes önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorúak teljes körű ellátását vállaljuk, ahol az étkezésről, szükség szerint ruházatról, textíliáról, mentális gondozásról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról gondoskodunk. Az Idősek Otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az Idős Otthon Lakói a Klubosokkal együtt részesülnek az említett szolgáltatásokból. Munkánkkal hozzájárulunk az öregedés harmonikussá tételéhez, az öregkori betegségek megelőzéséhez, elviseléséhez és az idősödés pozitív elfogadásához, így jóval többet nyújtunk egyszerű fizikai kiszolgálásnál és mentális segítségnyújtásnál. A térítési díj az elhelyezés körülményeitől és a jövedelemtől függően kerül megállapításra. Intézményünkben pszichológiai tanácsadás vehető igénybe.Idősek Otthona

Tisztelt Érdeklődő!
Köszönjük érdeklődését! Az alábbiakban az idősotthon igénybevételéhez nyújtunk rövid tájékoztatót.

Bekerülési feltételek:


Gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzése, amelyet Előgondozás keretében végzünk.
A gondozási szükséglet vizsgálatának szükségessége jogszabályi előírás. A gondozási szükséglet vizsgálatának eredménye szükséges a bekerülés döntésének meghozatalához (amelyet intézményünkben vezetői team hoz meg - fenntartó képviselője, intézményorvos, intézményvezető). Az Értékelő lap bizonyos részeit a kezelő/házi orvosnak, bizonyos elemeit az intézményvezetőnek kell kitölteni.

Az előgondozás és az intézménylátogatás folyamata:

 • 1. Kérjük, hogy elhelyezés iránti kérelmüket/érdeklődésüket e-mailben jelezzék.
 • 2. Ezt követően emailben megküldjük a Kérelem nyomtatványait.
 • 3. Kérjük, a nyomtatványok minden pontját töltsék ki, lehetőség szerint egy csomagban (olvashatóan, jó minőségben szkennelve, e-mailben vagy zárt borítékban a recepcióra) kérjük visszaküldeni. A kitöltött és a visszaküldött nyomtatványok értékelése után, előgondozás keretében történik az intézmény megtekintése.
 • 4. A vezetőségi team döntését követően, személyes találkozást, előgondozást szervezünk, az intézmény orvosának rendelését követve. A személyes előgondozás alkalmával folytatjuk a felvételi eljárást és lehetőség van az intézmény megtekintésére is. A hatékonyság miatt a személyes előgondozás alkalmával minden érintettnek és szerződő félnek jelen kell lennie.

Az intézményi látogatás nélkülözhetetlen a Jelentkező számára, hiszen látnia kell a szobát, a közösséget, ahova érkezik, költözik.

Intézményünkbe beköltözés előtt az alábbi egészségügyi vizsgálatok szükségesek:

 • 1. negatív széklet eredmény - a felsorolt mindegyik kórokozóra! – 3 hónapnál nem régebbi lelet (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile)
 • 2. negatív tüdőszűrő eredmény – 1 évesnél nem régebbi lelet
 • 3. negatív bőrgyógyászati eredmény – 1 hónapnál nem régebbi lelet bemutatása után lehet beköltözni. (Fertőző betegségben nem szenved, közösségbe mehet)
 • 4. Covid-19 járvány: PCR Vizsgálat, Védettségi Igazolvány, Oltási Igazolvány
Hétköznap, előre egyeztetett időpontban tartjuk az előgondozást.

Lakószobák:


2 ágyas szobáinkban az elhelyezési körülményekben van különbség.

 • alapbútorzattal felszerelt + kézmosóval, belépési hozzájárulás - 2 500 000 Forint
 • alapbútorzattal felszerelt + fürdőszobával + terasszal, belépési hozzájárulás 3 500 000 Forint

A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézmény működtetésére, fejlesztésére fordítja.

„Ha a gondozás az Intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét intézményünk visszafizeti az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.” Szoc. tv 117C § (5) bek.

3-4 ágyas szobáinkban nincs belépési hozzájárulás, havonta személyi térítési díjat kell fizetni.

Intézményünkben egységes a napi térítési díj: 8 000 Forint/fő/nap.

Az idősek otthona végleges és átlagos elhelyezésű, teljes körű alapápolást - kivéve szakápolást – és gondozást biztosít napi 24 órában.

Lakóinkat a próbaidő – 30 nap, intézményben eltöltött 30 nap – elteltével az intézményi orvoshoz átjelentjük. Lakóinkat a próbaidő elteltével az idősotthon címére bejelentjük tartózkodási címként.

Az intézményi orvos az ellátottak egészségügyi állapotát figyelemmel kíséri, szükség szerint terápiát ír elő, szakellátásba irányítja, amelyeket a Lakóinknak követni kell.

Beköltözéskor 30 napra szükséges gyógyszermennyiséget, betétet/pelenkát kell hozni.

Betétet/pelenkát használó Lakóink számára a napi 3 darab betétet/pelenkát térítésmentesen biztosítjuk – amennyiben szakorvosi javaslattal rendelkeznek – az e feletti használat térítésköteles.

Beköltözéskor érték és személyes leltárt készítünk, ezt folyamatosan változtatni kell a műszakos gondozónál, amennyiben behozatalra vagy elvitelre kerülnek a tárgyak/ruhaneműk. Értéket (pénzt, ékszereket) kizárólag az erre kijelölt helyiségben őrizzük. A gazdasági irodában lehet leadni a megőrzésre kívánt értéket. Ennek hiányába, a szobában tárolt értékért felelősséget nem vállalunk.

Szakorvosi vizsgálatokra való eljutást biztosíthatja hozzátartozó vagy intézményünk. Intézményünk magán betegszállító céggel áll szerződésben – árjegyzéke kedvező a Lakóink számára – melynek költségét a Lakó viseli.

Hétköznaponként önkéntesek, mentálhigiénés és szociális szakemberek segítségével lehetőség van több foglalkozáson részt venni, pl, csoportos gyógytorna, hitélet gyakorlás kézműves foglalkozás, előadások, zenei foglalkozás, társasjáték stb.

Intézményünkben egyéni kéréseknek megfelelően, eseti térítés ellenében igénybe vehető fodrász, manikűr-pedikűr, egyéni gyógymasszázs, egyéni gyógytorna szolgáltatás. Ennek részleteit a Házirend és a Hirdetőtábla tartalmazza.

Tisztelettel kérjük leendő Lakóinkat lehetőség szerint ápoltan (fodrász, manikűr-pedikűr) költözzenek intézményünkbe.

Sajnos nem lehet intézményünk Lakója az, aki:
 • pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved
 • ön-, vagy közveszélyes beteg
 • értelmi fogyatékos
 • szakápolást igényel
 • súlyos demenciában szenved
 • fertőző betegségben szenved
 • baktériumürítő
 • TBC, MRSA, Hepatitis, HIV, Clostridium difficile, Covid-19, Scabies.

Tisztelettel kérjük a Hozzátartozókat a pénztár nyitvatartási idő betartására.

Pénztár nyitva tartás:
Kedd:         12.00-15.45
Szerda:         8.00-15.45
Csütörtök: 12.00-15.45

Covid-19 járvány: a készpénz befizetés lehetőségét a koronavírus járvány miatt felfüggesztettük, befizetéseiket átutalással intézhetik.

Vezető ápoló és intézményvezető időpont egyeztetést követően, ügyfélfogadási időben áll rendelkezésre a hozzátartozók, új érdeklődők és régi Lakók ügyeinek intézésének esetében is. 15.00 óra után kizárólag sürgős eseteket tudunk fogadni.

Az intézményvezető és a vezető ápoló ügyfélfogadási ideje, előre egyeztetett időpontban:
Kedd:          8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-14.00

A jelentkezés módja: írásban, a Kérelem Nyomtatványaival és a meglévő Zárójelentésekkel, kórházi tartózkodás esetén Kórrajzkivonattal.

Boldog Gertrúd Központ
2072 Zsámbék, Táncsics Mihály utca 22.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 23 332 128; +36 23 332 136
http://premontreinoverek.hu/szocialiskozpont/
https://www.facebook.com/szocialisotthon

Szociális alapszolgáltatásainkról bővebben tájékozódhat a www.premontreinoverek.hu oldalon.
További részletek a Házirendben és a Megállapodásban találhatóak.

Tisztelettel:

Bárándiné Jánossy Enikő
intézményvezető

szocialisotthon_zsambek.pdf

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria