wrapper

Aktuális

Boldog Gertrúd Központ székhelye

Az intézmény vezetője: Bárándiné Jánossy Enikő
Az intézmény székhelye: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 22.
Telefon/fax: 06-23-332-128; 06-23-332-136
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Intézményt fenntartó szerv: Premontrei Női Kanonokrend
Web: www.premontreinoverek.hu
Az intézmény fenntartója 2006. 04. 11-től a Premontrei Női Kanonokrend, amely a Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés értelmében személyes gondoskodást nyújtó, szociális alap- és szakosított, integrált intézményt hozott létre.
Az intézmény szervezeti felépítését tekintve több egységből tevődik össze.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


Az életvezetési, szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került egyéneknek, családoknak nyújt segítséget. A szolgálat célja a családok életvezetési képességeinek megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése és preventív ellátások biztosítása.
  • A Családsegítő Szolgálat címe: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 22. Tel.: 06-23-342-232
  • Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 12.00 - 16.00 Kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00
  • A Szolgálat igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
  • A szolgálat keretein belül működik az Alternatív Napköziotthon-Nyitott Ház-Tanodát, melyben gyermekek étkeztetését és iskola utáni ellátását végzik. Itt a tanulóórák, a fejlesztő foglalkozások döntően többségben vannak, de természetesen helyt kapnak a szabadidős programok, ünnepek megtartása, táboroztatás, sok játék, sport stb. tehát mind olyan tevékenységek, amelyek a gyermekek optimális életviteléhez, szocializációjához szükségesek. Jól működő jelzőrendszerrel rendelkeznek, mely a városunkban előforduló problémák feltérképezésében nagy segítséget jelent munka során.

Szociális étkeztetés


Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult zsámbéki lakosoknak, legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Szükség szerint több formában is lehetséges, elvitellel, házhoz szállítással és helyben fogyasztással.

A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Házi segítségnyújtás


Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását helyezi előtérbe, amely az ellátott saját lakásán, lakókörnyezetében történik.
Házi gondozók segítségnyújtása az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségletei mentén szerveződik, folyamatosságával biztonságérzetet nyújt, így időseinknek nem kell elköltözniük saját, megszokott környezetükből.
A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Idősek nappali ellátása


Közkedveltebb nevén Klub. Cél a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllétek megszüntetése és a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése.
A klubélet 8.00-16.00 óráig tart. Klubosoknak igény szerint, akár háromszori étkezést is tudnak biztosítani, emellett programokat, foglalkozásokat is szerveznek részükre.
A zsámbéki idősek szállítása egész héten kisbusszal történik.
A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Idősek Otthona


Az ellátási terület országos, az elhelyezésnél előnyt élveznek a zsámbéki lakosok.
A teljes önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorúak teljes körű ellátását vállalják, ahol az étkezésről, szükség szerint ruházatról, textíliáról, mentális gondozásról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról gondoskodnak.
Az Idősek Otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az Idős Otthon Lakói a Klubosokkal együtt részesülnek az említett szolgáltatásokból.
Intézményben pszichológiai tanácsadás vehető igénybe.
A térítési díj az elhelyezés körülményeitől és a jövedelemtől függően kerül megállapításra.
Mellékletek:

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria