wrapper

Aktuális


HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN


Zsámbék Város Önkormányzata, mint a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha fenntartója a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Szokásos rendben és ütemezésben történhet meg a beiratkozás, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton (e-mailben) is eljárhat.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2022. április 26. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig,
2022. április 27. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig,
2022. április 28. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig.

BEIRATKOZÁS MÓDJA:

- személyesen: Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha, Zsámbék, Rákóczi u.23/A.
- elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap megküldésével az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre (jelentkezési lap letölthető a www.zsambekitunderkert.hu/hirek oldalról)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája.
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
- Elektronikus úton történő jelentkezés esetében a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2022/2023-as nevelési év 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Zsámbék város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének utolsó határnapja 2022. május 31. napja. Az óvodavezetőnek a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján lehet beíratni.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.

Zsámbék Város Önkormányzata

ovodai_beiratkozas_2022.pdf

Utoljára frissítve: csütörtök, 24 február 2022

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria