wrapper

Aktuális

A tervezés és módszertana
A Képviselő-testület szeptemberben fogadta el Zsámbék új városfejlesztési programját, amely közép és hosszú távon is megalapozza a város fejlesztési és rendezési döntéseit, és amelynek megalkotásához igen sok zsámbéki járult hozzá. 2015 óta több alkalommal és több célból is megszólításra kerültek a helyi lakosok, civilek és vállalkozók, workshopokat, kisebb-nagyobb rendezvényeket, utcai kitelepüléseket is szerveztünk a város jövőképének megalkotásához. A „Zsámbék 2030” néven futó programsorozat keretében foglalkoztunk az Öreg(rom)templom ügyével is, amely alkalmak arra is jók voltak, hogy a város magára vonhatta mások figyelmet is, a városon kívül is, így a Kormányzatét is, és ez idő tájt gyakran szerepeltünk a különböző médiákban is, így javult a város PR-ja is.

Nyugodtan mondhatom, hogy a tervezés társadalmasítása nem jellemző gyakorlat az önkormányzati szférában, amely a városvezetés hozzáállását dicséri. Szakítottunk azzal a módszerrel, hogy csak zárt ajtók mögött, pár ember találja ki a város egészét meghatározó döntéseket.

Ebben komoly kudarcként éltem meg a 2016 évi elkerülő út vitát, amely során mélypontra került a városi béke/közhangulat. Sajnos akkor nem tudtunk az érzelmeinken úrrá lenni, ezért is határoztuk el 2017-ben, amikor a város településfejlesztési és rendezési dokumentumai felülvizsgálatának megalapozására felkértük Dr. Alföldi Györgyöt a BME Urbanisztikai Tanszékének docensét, hogy újból felvesszük a kapcsolatot a város hangadóival, és újból építjük azt, ami elveszett.

Ekkor már arra törekedtünk, hogy személyesebb, kisebb létszámú beszélgetéseket szervezzünk, így az egyes városrészekre (Kálvária, Határ út, Városközpont, Zártkert, Bicskei ú) és különböző téma-területekre (gazdaság, társadalom, épített környezet, környezetvédelem) fókuszáltunk. Összesen 11 alkalommal találkoztunk a téma iránt érdeklődő zsámbékiakkal. Látnunk kellett, hogy a városrészenkénti célok továbbra is eltérőek, és motivációikban, életfelfogásukban eltérő hozzáállást mutatnak, mégsem mondhatunk le arról, hogy ezeket közelítsük egymáshoz, a városfejlesztési beszélgetéseknek is célja volt. Sok esetben idegen embereknek kellett véleményt cserélni egymással egy biztonságos, moderált beszélgetés során, amely kizárta a rosszindulatú személyeskedést, és közben kirajzolódtak azok az elemek, amelyek mindegyik társadalmi csoport egyet értett. Ezek alapján véglegesítettük azt a városfejlesztési programot, amelyet a Képviselő-testület most elfogadott. (Az egyes rendezvényekről közzé tett információk a facebook „Zsámbék 2030” csoportjában ma is megtalálhatóak.)

Mit mondtunk? Merre tovább?

A program kiadványa őszintén bemutatja a találkozókon elhangzott véleményeket és konfliktusokat, és ezekre alapozza meg azokat a célokat, amelyek iránymutatást adnak a jövőbeni városfejlesztési munkának.

A fejlesztés fő irányait, ha pár szóval kell csak elmondani, a következő: Zsámbék különleges vonzerejét a táji-, a természeti és az épített környezet értékei adják, mint legfőbb erőforrás. Erre épülően fokozni kell a város megtartóerejét, a helyi társadalom igényeinek jobb kielégítésével, a városi szolgáltatások és környezet minőségi fejlesztésével, és a differenciáltabb lakókörnyezet kialakításával. A gazdaságfejlesztés fő eleme a tudásipari és a turisztikai szereplők idevonzása, a városgazdaság erősítése, és ebben a város tőkevonzó képességének javítása. A környezeti vonatkozásban a városi és városkörnyéki területek átalakulása során a fenntarthatósági és klímatudatos elvek jobb érvényesítése cél.

Kimondásra került, hogy míg a város vezető szerepet kíván betölteni a mikrotérség fejlesztésében, elsősorban a kulturális és turisztikai vonatkozásban, amelyben Zsámbék Város Önkormányzatának elsődleges feladata e sokszereplős mezőben a helyi energiák mozgósítása, a különféle együttműködések, érdekegyeztetések, közös érdekképviseletek létrehozása, fenntartása és állandó megújítása. Zsámbék adottságai és történelmi szerepe lehetővé és szükségessé teszi azt, hogy az egyes ágazati szakpolitikai (műemlék, közlekedés, környezetvédelem) országos tervek akár pilotként itt valósuljanak meg itt.

A teljes anyagot röviden nem lehet bemutatni, de a teljes programmal a linken mellékelt dokumentációból megismerkedhetnek. Egy dolgot viszont még kiemelnénk! A beszélgetések alkalmával talán legerősebben megfogalmazódott igény a városközponttal, a közösségi terek és a városi szolgáltatásokkal volt kapcsolatos. Ezért is szentel a program nagy jelentőséget a városközpont fejlesztésének, amely nem csak a közterület-fejlesztésben merül ki. Egyfajta átstrukturálódásra van szükség a központban, és kapcsolódó területein, mind funkcionálisan, mind területhasználatban, mint pedig a beépítés intenzitásában. Azt a fajta modern kisvárost, amelyet sokan megálmodtak, nem lehet elképzelni egy jól átgondolt városközpont-fejlesztés nélkül, ami a legnehezebb feladat, hiszen egy sokszereplős folyamat, és sokak együttműködését igényelnék ezek is. Ezért szükséges tehát annak közös továbbtervezése és megvalósítása. Fontos, hogy a városi és lakófunkciók koncentráltabban legyenek jelen a városközpontban, amelyek most spontán módon jelennek meg a város különböző pontjain, és így nem fejtik ki azt a szinergikus hatást, amit csak a városközpontban lehet hatékonyan megvalósítani, és amelyek csak együtt képesek azt egy új fejlődési pályára állítani.

A program a most készülő városfejlesztési és rendezési dokumentumokba fog beépítésre kerülni, és abban kerül további részletesebb kifejtésre, amelyet 2018. december 3-án, hétfőn, 18 órakor a Művelődési házban tartandó lakossági fórumon is bemutatunk. A rendezési tervek munkaközi anyagát, előtte 8 nappal már itt a honlapunkon is megtekinthetik.

Köszönjük mindazok idejét és energiáját, akik támogatták a program kialakításának közös alkotási folyamatát, és javaslataikkal hozzájárultak ennek elkészítéséhez!

A városfejlesztési program letöltése

Utoljára frissítve: hétfő, 12 november 2018

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria