wrapper

Aktuális

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával‚ az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő‚ ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre‚ építési beruházásra‚ szolgáltatás megrendelésre‚ vagyonértékesítésre‚ vagyonhasznosításra‚ vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására‚ valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa)‚ tárgya‚ a szerződést kötő felek neve‚ a szerződés értéke‚ határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama‚ valamint az említett adatok változásai‚ a nemzetbiztonsági‚ illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai‚ és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni‚ ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani


Szerződés kelteSzerződés típusaSzerződést kötő felekSzerződés tárgyaSzerződés nettó összegeIdőtartam
2014.08.22Vállalkozói szerződésZsámbék Város Önkormányzata-Szinán 21 KftTelepülésközpont rehabilitáció I/B építési ütem kivitelezése93 474 795 Ft2014.09.30-2014.11.10
2014.07.28Vállalkozói szerződésZsámbék Város Önkormányzata-Izeli József e.v.Józsefvárosi átjáró útburkolatának felújítása7 843 475 Ft2014.07.28-2014.08.30
2014.10.27Adásvételi szerződésZsámbék Város Önkormányzata-DELFIN rendszerház KftBorítékoló gép, multifunkciós eszközök6 100 000 Ft2014.09.20
2014.09.22Vállalkozói szerződésZsámbék Város Önkormányzata-GLOBÁL 21. Kft.Általános iskola komplex energetikai felújítása135 710 078 Ft2014.09.22-2015.05.20
2014.11.06Támogatási szerződésNemzeti Fejlesztési Minisztérium-Zsámbék Város ÖnkormányzataÉpületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása122 605 837 Ft
2015.01.27Hálózathasználati szerződésELMŰ Hálózati Kft.Közvilágítás7 589 821 Fthatározatlan idejű
2015.03.23Vállalkozói szerződésZsámbék Város Önkormányzat- GLOBÁL 21. Kft.Általános iskola lépcsőházi nyílászárókcseréje és homlokzati kiegészítő építési munkák5 498 672 Ft2015.03.23-2015.05.20
2015.06.16Közszolgálati szerződésÉDV Zrt.Ívóvízellátás, szennyvízelvezetés5 155 882 Fthatározatlan idejű
2015.09.29KölcsönszerződésZsámbékvíz Nonprofit Kft.Vállalkozás beindításához5 000 000 Ft2015.10.14-2018.10.15
2015.10.30Vállalkozói szerződésBaj-Na Építőipari Kft.Járdaépítés, felújítás Bicskei u., Etyeki u.11 805 787 Ft2015.10.30-2015.12.15
2015.10.30Vállalkozói szerződésBaj-Na Építőipari Kft.Kátyúzási munkálatok11 811 000 Ft2015.10.30-2016.12.31
2015.10.30Vállalkozói szerződésIzeli József egyéni vállalkozóÚtburkolat felújítás, csapadékvíz árok felújítás Nádas u., Nádas köz14 921 152 Ft2015.09.03-2015.10.30
2015.11.03KölcsönszerződésZsámbékvíz Nonprofit Kft."Zsámbéki Advent" rendezvényhez5 000 000 Ft2015.10.14-2018.10.15
2015.12.03Ingatlan adásvételi szerződésKovács István599 hrsz ingatlan vétele11 000 000 Ft2015.12.04
2016.01.26Szolgáltatási szerződésZsámbékvíz Kft.Zöldterület fenntartása Zsámbék közigazgatási területén9 375 572 Ft2016.01.01-2016.05.31
2016.05.05Együttműködési megállapodásMagyar Labdarúgó Szövetség23 hrsz futballpálya kialakítása5 900 320 Ft2016.08.20-2031.08.20
2016.07.05Vállalkozási szerződésIzeli József egyéni vállalkozóMagyar u. 4. sz. alatti épület részleges bontása8 424 430 Ft2016.07.04-2016.07.30
2016.07.19Adásvételi szerződésCzikora Gábor és Kiss Evelin Judit639/3 hrsz ingatlan értékesítése6 141 732 Ft2016.07.20
2016.08.31Vállalkozói szerződésBaj-Na Építőipari Kft.Mányi úti járda építése72 742 325 Ft2016.09.10-2016.11.10
2016.09.20Kereskedelmi szerződésFőgáz Zrt.Gázdíj7 880 490 Ftfolyamatos
2016.11.07Vállalkozói szerződésIzeli József egyéni vállalkozóTáncsics u. szilárd burkolatú út és járda felújítása20 426 000 Ft2016.11.17-2017.03.14
2016.11.10Vállalkozói szerződés 1. sz. mód.Baj-Na Építőipari Kft.Mányi úti járda építés módosítás64 984 205 Ft2016.09.10-2016.12.10
2016.11.10SzerződésELMŰ-ÉMÁSZÁramdíj6 512 993 Ftfolyamatos
2016.11.15Adásvételi szerződésBartók Attila István és Doba Daniella27/23 hrsz. Építési telek értékesítése6 850 394 Ft2016.11.14
2016.12.19Megbízási szerződésIpari,-Tudományos,-Innovációs és Technológiai Parkok EgyesületePályázatírói szakértői feladatok7 800 000 Ft2017.12.31
2017.03.01Megbízási szerződésKultúrbázis Kft.Rendezvények szervezése, lebonyolítása13 342 365 Ftfolyamatos
2017.03.01Kivitelezési szerződésIzeli József egyéni vállalkozóFelújítási munkálatok6 082 722 Ft2017.12.31
2017.04.27Kivitelezési szerződésIzeli József egyéni vállalkozóGyalogátkelőhely létesítése Mányi út, Hársfa u. kereszteződése16 497 872 Ft2017.05.02-2017.08.15
2017.05.03Adásvételi szerződésKégli Kft.Ingatlan értékesítése-1720 hrsz19 606 299 Ft2017.05.04
2017.05.19Kivitelezési szerződésAszfaltpálya Építő Kft.Nyárfás u. Rácváros u. felújítása mart aszfalt terítéssel8 922 500 Ft2017.05.22-2017.06.05
2017.06.08Támogatási szerződésZsámbéki Sport KlubTámogatás öltözőépület bővítésére8 983 900 Ft2017.06.01-2018.06.30
2017.06.15Vállalkozási szerződésVulcano Kft.Orvosi rendelő épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkái22 515 264 Ft
2017.06.15Vállalkozási szerződésVulcano Kft.Zsámbék Művelődési Ház épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkálatai40 585 521 Ft
2017.06.16Tervezési szerződésFejér Európa Tanácsadó és Szolg. Kft.Városközpont, Német Ház és környéke tervezési feladatok, csapadékvíz elvezetés, közlekedés, légvezeték kiváltás10 530 000 Ft2017.06.16-2017.06.30
2017.06.16Ellátási szerződésPremontrei Női KanonokrendSzoc. És gyermekvédelmi, tartós elhelyezést biztosító ellátások működtetése10 000 000 Ft2017.09.20 határozatlan időre
2017.07.03MegállapodásELMŰ Hálózati Kft.Etyeki u. buszforduló átépítése miatti hálózatkiváltás33 300 000 Ft2017.07.03-2017.09.30
2017.10.25Kivitelezési szerződésIzeli József egyéni vállalkozóEtyeki u. szilárd burkolatú út az 540/2 hrsz és az 514 hrsz közötti szakaszon24 899 800 Ft2018.04.13
2017.10.26Vállalkozási szerződésBaj-Na Építőipari Kft.Etyeki u-ban új buszmegálló pár létesítése195 971 759 Ft2018.04.30
2018.02.21Vállalkozási szerződésÚtkorona Kft.Zsámbék, Városközpont rekonstrukciójára "C" ütem (Szent István tér)174 949 773 Ft2018.05.02-2017.10.01
2018.03.19Gépjármű adás-vételi szerződésGablini Kft.Nissan Leaf elektromos szgk. vétele. Frsz.: PMY-9336 726 378 Ft2018.03.19
2018.03.08Ingatlan Adás-vételi szerződésBathó Józsefné2072 Zsámbék, Etyeki u. 15., 596/1/A/3. hrsz. 39 m2 alapterületű lakás adás-vétele5 500 000 Ft2018.03.08
2017.12.17Földgázellátási szerződésNKM Földgázszolgáltató Zrt.Földgázszolgáltatás Felhasználási hely: 1/Szent István tér 3., 2/Akadémia u. 3., 3/Petőfi u. 110., 4/Magyar u.5., 5/Magyar u.20., 6/Magyar u. 2., 7/Magyar u.20.2.lakás, 8/Magyar u.2.9 817 500 Ft2018.01.01-2019.01.01
2018.05.31Tervezési szerződésPestterv Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.Zsámbék Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, megalapozó vizsgálatának II. üteme, környezeti vizsgálata, kulturális örökségvédelmi hatástanulmányának változásai és hatásai tervezése.6 630 000 Ft2018.05.31-2019.01.11
2018.04.27Villamos energia adásvételi szerződésElmű-Émász Energiakereskedő Kft.Villamos energia igény ellátása az Önkormányzat és Intézményei tekintetében (Bölcsőde, Óvoda, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, Német Nemzetiségi Önkormányzat)14 200 000 Ft2018.01.01-2019.12.31
2017.12.18.Kivitelezési szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék, Ady E. utcában kétoldali autóbuszöböl kialakítása a 102.sz. főút 4+955 - 4+990 km sz. között, útcsatlakozás kiépítése a 4+950 km sz-ben.24 927 114 Ft2017.12.18-2018.04.13
2018.05.07Megbízási szerződésKultúrbázis Kft.A 2018.06.8-10-ig tartandó Bodzafesztivál rendezvényszervezési feladatainak ellátása.7 770 000 Ft2018.06.08-2018.06.10
2018.04.23Fővállalkozási szerződésSchwarz Bt.Zsámbék, Magyar u. 20. sz. alatti Orvosi rendelő belső felújítása és az épület akadálymentesítése keretében személyfelvonó építése.107 985 000 Ft2018.04.23-2018.07.30
2018.08.17Adásvételi és szállítási szerződésMedigor Egészségügyi Szolgáltató Bt.1. sz. mellékletben részletesen megjelölt orvosechnológiai eszközök, berendezések és bútorok vétele.6 115 701 Ft2018.08.17-2018.10.30
2018.10.13Fővállalkozási szerződés 1.sz. módosításSchwarz Bt.Zsámbék, Magyar u. 20. sz. alatti Orvosi rendelő belső felújítása és az épület akadálymentesítése keretében személyfelvonó építése. PÓTMUNKÁK11 719 827 Ft2018.10.13-2019.01.31
2018.10.18Megbízási szerződésIpari,-Tudományos,-Innovációs és Technológiai Parkok EgyesületeTTP fejlesztésének tervezése és a TTP címpályázat elnyerése érdekében több párhuzamos feladat ellátása.7 080 000 Ft2018.10.29-2019.03.31
2018.11.26.Földgázellátási szerződésNKM Földgázszolgáltató Zrt.Földgázellátási szerződés 2019. évre13 235 000 Ft2019.01.01-2020.01.01
2019.03.06Kivitelezési szerződésIzeli József e.v.Zsámbék, 847 Hrsz. Corvin János u. elnevezésű önkormányzati úton szilárd burkolatú út nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal 4,6 m szélességben, 340 fm hosszban.24 941 200 Ft2019.06.17-2019.09.30
2019.03.28Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Kátyúzási munkák elvégzése.7 703 195 Ft2019.06.28 - 2019.05.31
2019.04.09Vállalkozási szerződésÚtkorona Kft."Rózsaablak mintázatú térkő kialakítása útépítés keretében a Szent István tér - Akadémia u. - Piacköz csomópontban"60 999 644 Ft2019.04.09 - 2019.11.09
2019.05.02Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék, Akadémia u. 3. Piac kiszolgáló épület építése.141 538 294 Ft2019.05.02 - 2020.03.01
2019.07.15Ingó eszköz adásvételi szerződésBlaskó LászlóLámpagyűjtemény adásvétele26 000 000 Ft2019.07.15-2021.07.15
2019.09.20Vállalkozási szerződésPraxikus Kft.Zsámbék, 899 hrsz. Alatti területen "C" típusú Sportpark teljes körű kivitelezési munkálatai11 750 754 Ft2019.09.20-2019.12.10
2019.07.26Forgóeszköz hitelszerződésK&H Bank Zrt.Forgóeszköz hitelszerződés54 545 500 Ft2019.08.01-2023.12.18
2019.10.02Folyószámla-hitel szerződésK&H Bank Zrt.Folyószámla-hitel szerződés100 000 000 Ft2019.10.02-től
2019.12.09Földgázellátási szerződésNKM Energia Zrt.Földgázellátási szerződés 2020. évre10 240 000 Ft2020.01.01-2021.01.01
2019.12.09Teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási szerződésElmű-Émász Energiakereskedő Kft.Teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási szerződés9 085 000 Ft2020.01.01-2020.12.31
2020.03.30Kivitelezési szerződésIzeli József ev.Zsámbék, 30/4.hrsz. Honvéd u. szilárd burkolatú út nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal Petőfi S. u. 2-Józsefváros u. 1151.hrsz-ig36 062 993 Ft2020.03.30-2020.08.24
2020.04.02Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék területén kátyúzási munkák elvégzése.9 417 681 Ft2020.04.02-2020.05.31
2020.04.15Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék, Tündérkert Óvoda főzőkönyhájának felújítása80 192 000 Ft2020.04.15-2020.08.21
2020.03.30Kivitelezési szerződésSchwarz 2000 Bt.Zsámbék, Magyar u. 18. Lámpamúzeum épületében vizesblokkok felújítása6 200 700 Ft2020.03.30-2020.05.18
2020.04.02Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék területén kátyúzási munkák elvégzése9 417 681 Ft2020.04.02-2020.05.31
2020.04.15Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék, Tündérkert Óvoda főzőkönyhájának felújítása.80 192 000 Ft2020.04.15-2020.08.21
2020.03.30Kivitelezési szerződésSchwarz 2000 Bt.Zsámbék, Magyar u. 18. Lámpamúzeum épületében vizesblokkok felújítása6 200 700 Ft2020.03.30-2020.05.18
2020.09.23Szerződéses megállapodásMészáros és Mészáros Kft.Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú projek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. Több Önkormányzat kötötte, Zsámbék: 107.865.535 Ft5 941 600 000 Ft2020.09.23-tól
2020.11.20Vállalkozási szerződés tervezeteBaj-Na KftZsámbék Város Önkormányzat kezelésébe tartozó utak fenntartási, kátyúzási munkák elvégzése5 644 400 Ft2020.11.20-2020.12.18.
2020.12.02Vállalkozási szerződésBaj-Na KftZsámbék, 906 hrsz-ú közterületen munkák elvégzése. Akadémia u. és Törökkút tér közötti útburkolat, Akadémia u. és Táncsics u. közötti járda burkolat kialakítása5 819 900 Ft2020.12.02-2020.12.31
2020.11.09Villamosenergia ellátási szerződésNKM Energia Zrt.Villamosenergia ellátási szolgáltatás 2021. évre Fogyasztási helyekre8 294 605 Ft2021.01.01-2021.12.31
2020.12.16Földgázellátási szerződésNKM Energia Zrt.Földgázellátási szolgáltatás fogyasztási helyenként 2021.évre9 990 000 Ft2021.01.01-2022.01.01
2021.04.21Kivitelezési szerződésKis Boulvard Bt.Zsámbék 840/1 hrsz, Corvin János u. elnevezésű önkormányzati úton szilárd burkolatú út nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal25 749 519 Ft2021.04.21-2021.09.30
2021.05.07Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék területén a szerződésben szereplő útszakaszok tavaszi kátyúzási munkák elvégzése.15 686 614 Ft2021.05.07-2021.06.10
2021.09.02Vállalkozási szerződésKultúrbázis KftZsámbéki "Sambucus" Bodzafesztivál színpadtechnikai feladatok ellátása10 085 000 Ft2021.09.02-2021.09.05
2021.07.13Támogatási szerződésZsámbéki Sport KlubTámogatás a 2020/21 évad - Sportcélú tárgyi eszköz beruházás felújítás" keretében a műfüves nagypálya építéséhez. Az elnyert tárgyú TAO támogatás önrész kadására használható fel26 582 315 Ft2021.07.01-2021.12.31
2021.10.12Vállalkozási szerződésGeoszolg KftZsámbék, Csap u. - Kálváriát összekötő híd javítási munkálatai14 412 750 Ft2021.10.12-2021.12.16
2021.11.03Megbízási szerződésOppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft."Zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója" című projekthez kapcsolódó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése10 000 000 Ft2021.11.03-2022.12.31.
2021.11.03Megbízási szerződésMagyar Kastélyprogram Nonprofit Kft."Zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója" című projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladat ellátása5 000 000 Ft2021.11.03-2022.12.31.
2022.01.12Adásvételi szerződésIko Invest Hungary Ingatlanforgalmazó Kft.Zsámbék, belterület 592/8 hrsz. ingatlan adás-vétele.Új óvoda építési terület.80 000 000 Ft2021.01.12
2022.01.03Vállalkozási szerződésZippa Tender Kft.Zsámbék önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése projekt terv elkészítése.6 150 000 Ft2022.01.03-2022.01.14
2022.03.23Vállalkozási szerződés 1. részTripartitum Kft.Zsámbék, Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése c. projek keretén belül megvalósuló fejlesztés műszaki előkészítése32 700 000 Ft2022.06.23-tól
2022.03.23Vállalkozási szerződés 2. részTripartitum Kft.Zsámbék, Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése c. projek keretén belül megvalósuló fejlesztés műszaki előkészítése34 800 000 Ft2022.06.23-tól
2022.02.16Vállalkozási szerződésIzeli József ev.Zsámbéki focipályán (Petőfi S. u. 97.) 145 000 000 Ft2022.02.20-2022.05.31.
2022.02.28Vállalkozási szerződésZippa Tender Kft."TOP_PLUSZ-3.3.2-21 sz. pályázati felhívás alapján a támogatási kérelem benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum beszerzése, elkészítése6 000 000 Ft2022.02.28-2022.04.10.
2022.04.22Kivitelezési szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék, Józsefváros u. 74 hrsz, 1151 hrsz. Elnevezésű önkormányzati úton szilárd burkolatú út, nem engedélyköteles felújítása térkő burkolattal38 947 785 Ft2022.05.02-2022.08.30.
2022.05.19Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék belterületén kátyúzási munkálatok elvégzése14 015 748 Ft2022.05.19-2022.06.30.
2022.06.07Vállalkozási szerződésFonó Budai Zeneház Nonprofit Kft., Kultúrbázis Kft.Bodzafesztivál rendezvényszervezési feladatok ellátása10 000 000 Ft2022.06.10-2022.06.12
2022.08.03Vállalkozási szerződés tervezeteGeoszolg Kft.Zsámbék, vis maior jellegű pincebeszakadás helyreállítása a Hegyalja u. 1104. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületen c. projekt keretében útszakaszon keletkezett káresemény helyreállítási munkálatai12 931 000 Ft2022.08.03-2022.10.31
2022.08.02Támogatási szerződésZsámbéki Sport KlubTámogatás biztosítása, a szerződésben meghatározott kiadásokra használható fel.5 000 000 Ft2022.08.02-2022.12.31
2022.04.14Vállalkozási szerződésEx Ante Kft.TOP Plusz-1.1.1-21 sz. pályázat projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumok elkészítése10 000 000 Ft2022.04.14-2022.04.19
2022.08.26Vállalkozási szerződésFlavus Mérnöki IrodaZsámbék, volt laktanya területére előzetes tanulmány készítése6 500 000 Ft2022.08.26-2022.09.26
2022.11.18Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék Józsefváros u. Nagy-Homoród u. és Terv u. között szakaszának felújítási munkálatai39 212 596 Ft2022.11.18-2023.01.18
2022.11.02Vállalkozási szerződésKis Boulvard Bt.Zsámbéki Zichy Miklós Ált. Iskola udvara aszfaltozott területének helyreállítása, felújítása.13 316 786 Ft2022.11.03-2022.12.31
2022.10.20Vállalkozási szerződés 1. sz. módosításaGeoszolg Kft.Pálos u. 6. sz. előtti útszakaszon keletkezett káresemény helyreállítási munkái Vállalási összeg változás!!!5 055 000 Ft2022.10.20-2022.11.30
2022.12.01Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék, Józsefváros utcában csapadékvíz-elvezető kialakítása5 568 100 Ft2022.12.01-2022.12.31
2022.12.01Vállalkozási szerződésGeoszolg Kft.Zsámbék, Magyar u. (457.hrsz.) beszakadt közúti híd helyreállítása7 272 500 Ft2022.12.01-2023.01.31
2022.11.25Vállalkozási szerződésGeoszolg Kft.Zsámbék, Régi templom u. 11. (953.hrsz.) előtti útszakaszon keletkezett káresemény helyreállítási munkái7 302 500 Ft2022.11.25-2022.12.20
2023.02.24Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék, Józsefváros és Terv utcában 235 fm hosszan járda építése4 992 575 Ft2023.02.24-2023.04.30
2023.03.31Megbízási szerződésCsákné Dr. Kemenczei Zsuzsanna ev.1.sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása. Megbízási díj: 1.000.000 Ft/hó9 000 000 Ft2023.04.01-2023.12.31
2023.04.04Megbízási szerződésDr. Kovács Beáta ev.2.sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása. Megbízási díj:1.000.000 Ft/hó5 466 667 Ft2023.04.17-2023.09.30
2023.04.05Tervezési szerződésFlavus Mérnökiroda Kft.Zsámbék, Bicskei u. csapadékvíz elvezetésének megoldása projekt vízjogi engedélyezési8 200 000 Ft2023.04.05-2023.08.31
2023.04.20Ingatlan adásvételi szerződésMagyar Állam, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Pest Vármegye ÖnkormányzataZsámbék belterület 949 hrsz ingatlan adásvétele10 300 000 Ft2023.04.20
2023.04.05Vállalkozási szerződésBaj-Na Kft.Zsámbék területén kátyúzási munkák elvégzése19 452 000 Ft2023.04.05-2023.04.28
2023. 05. 22.

 

 

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Bonzsák Kocsiszín Galéria
Rendszeres kiállítások, ...
GOKART
A zsámbéki Driving Camp ...
Helytörténeti Tűzoltó Kiállítás
Kedves Érdeklődők! A ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...

Zsámbék anno - galéria