wrapper

Aktuális


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a HUSTAR RECYLING Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándort út 6. B. ép. 5. em. 53., a továbbiakban: Kft.) kérelmére a Zsámbék, Pátyi út 0170/9 hrsz.-ú ingatlanon folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységének bővítésével kapcsolatos környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) meghozta az eljárást lezáró döntését és a PE-06/KTF/01121-36/2023. sz. határozatával a Kft. részére – a megnövelt kapacitásra (23 000 tonna/év) vonatkozóan – környezetvédelmi engedélyt adott.

A csatolt határozat a honlapon kívül a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is kifüggesztésre került, az alábbiak szerint:

a közlemény kifüggesztésének időpontja: 2023. május 22.
a közlemény levételének időpontja: 2023. június 6.


Az érintettek a határozatba a
- Zsámbék város honlapján, valamint
- ügyfélfogadási időben, a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán tekinthetnek bele.

Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy a határozattal szemben a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de a környezetvédelmi hatóságnál előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A jelen ügyben érintett az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire vagy amelyre a környezeti hatásvizsgálati eljárásban hozott döntés kihat vagy kihathat, valamint aki vagy amely szervezet az eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt.


Hustar_recycling_kornyezetvedelmi_engedely.pdf

Kép forrása: www.green.it Utoljára frissítve: hétfő, 22 május 2023

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria