Nyomtatás

Tárgy: Zsámbéki Polgár kihordása-pályázat

Zsámbék Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT
hirdet újságkihordásra.


1. A pályázat célja:
A Zsámbék Város Önkormányzat közéleti havilapjának a Zsámbéki Polgár kihordása a város belterületén.

2. Lapkihordásra vonatkozó adatok:
- az újság havonta jelenik meg, havonta egy alkalommal;
- 2000 példányban kerül nyomtatásra, A4-es méretben.

3. Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:
- precíz, megbízható munkavégzés;
- helyi ismeret;
- a kihordáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítása.

4. Pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyes adatait, önéletrajzát;
- az árajánlatot.

5. A szerződés időtartama:
A nyertes pályázóval határozatlan idejű, megbízási jogviszony jön létre.
Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, a kihordás teljesítését követően kerül sor.
A megbízási díjra a pályázó tesz ajánlatot. Az ajánlati összeg egy hónapra vetítve kerüljön meghatározásra fix összegben.

6. A pályázat benyújtása:
Az ajánlatot írásban és lezárt borítékban kérjük benyújtani. A borítón kizárólag a „Zsámbéki Polgár kihordása-pályázat” felirat szerepelhet.
A pályázatot 2021. szeptember 24. péntek 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) lehet leadni. A postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje ugyanezen időpont (2021. szeptember 24. péntek 12.00 óra).
A pályázati határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

7. A pályázat elbírálása:
- érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
- az elbírálás elsődleges szempontja: összességében a legkedvezőbb ajánlat kerül elfogadásra;
- a pályázat elbírálása a következő rendes képviselő-testületi ülésen történik;
- az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot adott esetben eredménytelennek nyilvánítsa.
- pályázat megjelenése és eredményes lezárása Zsámbék Város Önkormányzata részéről nem eredményez szerződéskötési kötelezettséget.


Utoljára frissítve: 2021. augusztus 25., szerda