wrapper

Aktuális


HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A 2019/2020.NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN

Zsámbék Város Önkormányzata,mint a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha fenntartója a 2019/2020.nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2019.április 24-én: de.8 órától-12 óráig, du.13 órától-17 óráig,
2019.április 25-én: de.8 órától-12 óráig, du.13 órától-l 7 óráig,
2019.április 26-án: de.8 órától-12 óráig, du.13 órától-l 7 óráig.

BEIRATKOZÁS HELYE:Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha Zsámbék,Rákóczi u.23/A.
BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata,a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája.
A szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2019/2020.nevelési év 2019 .szeptember 1.napjától 2020.augusztus 31.napjáig tart.
Az óvoda kötelező felvételi körzete:Zsámbék Város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart,azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvoda vezetőnek a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének utolsó határnapja 2019.május 28. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Zsámbék Város Önkormányzatához.

Egyéb információ:A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján lehet beíratni. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.

Zsámbék Város Önkormányzata

Utoljára frissítve: 2019. március 04., hétfő
Mellékletek:

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria