wrapper

Aktuális1.számú melléklet

Pályázati felhívás
Bölcsődevezető munkakör betöltésére

1. A pályázatot meghirdető szerv:
Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2072.Zsámbék ,Rácváros utca 2-4.
Tel:06/23-565-610.

2. A meghirdetett munkahely,beosztás:
Apróka Bölcsőde ( 2072.Zsámbék.Diófa utca 2.) bölcsődevezetői (magasabb vezető) beosztás teljes munkaidőben.
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízás 2017.szeptember 1-től 2022.augusztus 31-ig terjedő időszakra szól.

3. Ellátandó feladatok:
Az Apróka Bölcsőde vezetése,a szakmai munka előkészítése,megszervezése,a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása. Munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

4. Képesítési és egyéb feltételek:
I.- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat,aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető és megfelel a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2.sz.melléklet I.rész.,I.Alapellátások 2.B)pontjában foglalt képesítési feltételeknek:
1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),vagy
2.a)bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b)csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c)csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
e)kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ),
f)csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
g)csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező :intézetvezető,szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség , vagy pedagógus II.- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
- cselekvőképesség
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

5. Jogállás,illetmény juttatások:
A jogállásra,az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és a szociális ,valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2016. Korm.rendelet rendelkezései alkalmazandók.

6. A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások
- a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
- az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
-3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 2 példányban
- nyilatkozat arról,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,valamint arról,hogy a pályázatnak az elbírálását zárt ülésen kéri-e,
- nyilatkozat arról,hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
- nyilatkozat arról,hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
- nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

7. Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
- pontos,precíz munkavégzés
- szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret
- nagyfokú munkabírás
- kiváló szintű együttműködő képesség

8. A pályázat benyújtásának határideje:
2017.augusztus 5.

9. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban írásban,zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton megküldeni a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére (2072.Zsámbék,Rácváros utca 2-4.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím,telefon,e-mail),valamint „Bölcsődevezetői pályázat” jeligét. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Jegyzői és Hatósági irodavezetőtől a 06-23-565-613-as telefonszámon.

10. A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat beadási határideje: 2017. 08. 31.

11. Az állás betöltésének legkorábbi időpontja:
2017.szeptember 1.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• kozigallas.gov.hu internetes oldalon:
• www.zsambek.hu:2017.július 6.
• községi hirdetők:2017.július 6.
Utoljára frissítve: 2017. augusztus 04., péntek

Impresszum

A www.zsambek.hu oldalain található tartalom Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek bármilyen formájú közzététele, sokszorosítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

Látnivalók

Barokk Templom
A Keresztelő Szent János ...
Immaculata-emlékoszlop
Az emlékmű mai formájában nem ...
Józsefvárosi pinceterület
Összefüggő zöld sziget Zsámbék ...
Lámpamúzeum
Lámpamúzeum a Guiness rekorder ...
Pestis Kápolna
Zsámbék határában az Angyal ...
Romtemplom és Kőtár
Zsámbék egyedülálló ...
Szent Vendel domborműves népi lakóház
Zsámbék egyik legrégebbi, 1740 ...
Törökkút
A szokatlanul nagy méretű ...
Zárdakert
Romantikus, tóval, szökőkúttal, ...

Zsámbék anno - galéria